İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu arasında 135'inci sırada yeralan Çınar Boru, 1978 yılında Akçakoca’da kurulmuş olup, 22.000 m²’si kapalı, 30.000 m²’si açık olmak üzere toplam 52.000 m²’lik alanda modern makinaları ile 150.000 ton/yıl üretim yapabilen Türkiye’nin önde gelen boru profil üretim tesislerinden biridir.
Çınar Boru; kalite, ürün çeşitliliği ve 24 yıllık tecrübesi sayesinde Türkiye pazarındaki gücünü yurt dışı pazarında da kanıtlamıştır. 2001 yılında 5.000 ton’luk ihracat yapan şirket, 2005 yılı sonunda şatışlarının % 50’sini İngiltere ve Almanya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine, Amerika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç eder duruma gelmiştir.

Çınar Boru, Çınar Çelik ve Çınar Lojistik gibi grup şirketleriyle Su ve Gaz boruları, Sanayi boruları yanısıra saç satış merkezi ve özel amaçlı boru ve profillerin üretimi ve sevkiyatı faaliyetleri başarı ile yürütülmektedir.

Çınar Boru, Likom Gusto ERP Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları ile 2003 yılında tanışmış olup, bu tarihten itibaren Likom Gusto ERP'nin Stok Yönetimi, Satınalma, Satış/Pazarlama, Üretim Planlama, Sabit Kıymet Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Finans Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Gelir/Gider Yönetimi ve Araç Takip Sistemi modülleri ile Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı, Likom Giza Dİnamik İzleme Yazılımı ve Likom Giza Olay Yönetimi Yazılımı ile tüm iş süreçlerini başarı bir şekilde yönetmektedir.

Çınar Boru’da, Likom Gusto ERP Stok Yönetimi Yazılımı ile çoklu lokasyonlarda malzemeler anlık olarak takip edilmektedir, ayrıca aşağıda bulunan işlemler yapılmaktadır.

 • Sevkiyat, Planlama, Lojistik Takibi ve Çoklu Ambar Yönetimi,
 • Sevk edilecek veya edilmiş olan malzemelerin bilgilerini izleme,
 • Stokların değişken özelliklerinin takibi (en-boy-ebat-kalınlık)
 • Rezervasyon uygulaması
 • Hurda takibi
 • Seri-Lot izlenebilirlik takibi

Likom Gusto ERP Satınalma Yönetimi Yazılımı ile süreçlerin tüm birimlerin katılımıyla hızla yönetimi sağlanmaktadır.

 • Bölümlerden yapılan satınalma taleplerinin takibi ve yönetimi, talebe bağlı depo stok kontrolleri,
 • Teklif toplama ve değerlendirme işlemleri,
 • Fiyat karşılaştırma matrikslerinin oluşturulması,
 • Tedarikçi değerlendirme, dönemsel tedarikçi performansı izleme işlemleri,
 • Satınalma sürecinin yönetimi, zamanında takibi ve gerektiğinde müdahalesi,
 • Tedarikçi Sözleşmelerinin Detaylı Yönetimi,
 • Yurtiçi ve yurtdışı sevk edilecek malzemelerin planlanması ve takibi

Likom Gusto Satış/Pazarlama Yönetimi Yazılımı ile tüm satış aktiviteleri sistemden yürütülmektedir.

 • İç ve dış piyasaya yönelik siparişlerin takibi
 • Sipariş aşamasında müşteri riskleri takibi
 • Yükleme bültenlerinin oluşturulması
 • Fiyat Listesi , ödeme koşulu, Kampanya yönetim

Likom Gusto Sabit Kıymet Yönetimi Yazılımı ile kurumsal veya proje bazlı demirbaş yönetimi sağlanmaktadır.

 • Demirbaş zimmet işlemlerinin takibi bir demirbaşa ait birden fazla zimmet kişiye işlemi
 • Demirbaş lokasyon envanterlerinin yönetimi
 • Lokasyon bazlı amortisman gideri dağılımlarının yapılıp kolayca yönetilebilmesi + Demirbaş kiralama işlemleri

Likom Gusto ERP İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı ile merkez ve proje bazlı uygulamalar devrede olup aşağıdaki uyarlamalar kullanılmaktadır.

 • Sicil İşlemlerinin Detaylı Takibi + Personel Giderlerinin Detaylı Takibi
 • Organizasyon ve Görev Tanımı Yönetimi + Personel Avans İşlemlerini İzleme
 • Eğitim Yönetim Sistemi işlemleri
 • Performans Değerlendirme işlemleri
 • İş Başvuru Takibi ve Değerlendirme Süreçleri
 • Maaş, İkramiye, Fark, Kıdem-İhbar Tazminatı Hesaplamaları
 • Fazla Mesai, İzin Takipleri

Likom Gusto ERP Üretim Planlama Yazılımı ile tüm operasyonel süreçler takip edilmektedir.

 • Firma içi ve fason operasyonların takibi
 • Sipariş bazlı değişken üretim + Tezgah planlamaları
 • Sipariş başlı yada depoya üretim
 • İş emri ve operasyonel bazda fiili maliyet uygulamaları
 • Ana Üretim Planına göre Malzeme İhtiyaç Planlama

Likom Gusto ERP Genel Muhasebe ve Finans Yönetimi Yazılımları ile müşteri sipariş aşamasından itibaren finansal süreçler planlanıp izlenerek yönetimi sağlanmaktadır.

 • Kasa ve Banka işlemlerinin yapılandırılması,
 • Otomatik vade farkı hesaplamaları,
 • Hakedişlerin hesaplanarak iş programıyla karşılaştırılıp tahakkuk edilmesi,
 • Projelerin konsolide raporlanması,
 • Teminat ve Avans işlemleri yanısıra KDBS uygulamaları
 • Anlık bilanço ve mali tablo hesaplamaları,
 • Ödeme ve Tahsilat işlemlerinin planlanarak nakit akışın yönlendirilmesi.

Likom Gusto ERP Bütçe Yönetimi Yazılımı ile Gider ve Satış bütçeleri oluşturulup gerçekleşmelerin karşılaştırılması sağlanır.

 • Satınalma Talep aşamasından itibaren Bütçe ile eşleştirme,
 • Gider kalemleri bazında bütçeleme ,
 • Satış bütçelerinin oluşturulup takip edilmesi,
 • Firma Bilgi Kütüphanesinin Otomatik Oluşması sağlanmaktadır.

Likom Gusto ERP Gelir/Gider Yönetimi Yazılımı ile merkez departmanların yada lokasyonların gelir ve giderleri takip edilmektedir.

 • Gelir Gider kodları ile uyumlu Gider türleri belirlenip, anlık izlenmesi ve raporlanması,
 • Lokasyon bazında gelir ve Gider yeri analizleri,
 • Muhasebe kayıtlarının lokasyon-iş merkezi bazlı oluşturulması,
 • Proje Karlılılarının Anlık Takip edilmesi.

Likom Gusto BPM-İş SÜreçleri Yönetimi Yazılımı ile, firma içi ve firma dışında yürütülen tüm faliyetler tasarlanarak kişiye özel ekranlarla kullanıcılara sunulmaktadır.

 • Satış Pazarlama süreçleri : Teklif-Sipariş girişleri
 • Cari Risk takipleri girişi
 • KDBS ekranları
 • Araç Takip Yönetimi
 • Müşteri İlişikileri Yönetimi (CRM) faliyetleri
 • Satınalma süreçleri
 • Dış Ticaret işlemleri (Sevk ve Çeki Listeleri vb.)
 • Kalite Kontrol süreçleri