1987 yılında Ankara’da kurulan Mikropor, endüstriyel hava filtresi alanında faaliyet göstermektedir. Ürettiği filtreler dünya çapında güç üretimi, gaz türbinleri, hava kompresörleri, toz toplama, hava temizleme ve havalandırma endüstrilerinde kullanılmaktadır. Ek olarak Mikropor, siparişe özel filtre tasarımı yapabilmekte ve üretebilmektedir.
Mikropor, kendi teknolojisini üreten bir şirket olarak dünya endüstrisinde hatırı sayılır bir yere sahiptir. 2012 yılı başında Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 fabrikasıyla üretimini sürdürmekte olup 4. Fabrikasının inşaatına başlamıştır. Bu başarıda Likom Gusto ERP Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı ile Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı kullanımı etkin rol oynamıştır.

Mikropor'da 2002 yılından itibaren Likom Gusto ERP Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı'nın

Genel Muhasebe - Finans Yönetimi, Satınalma Yönetimi - Satış/Pazarlama Yönetimi, Stok Yönetimi - İnsan Kaynakları Yönetimi, Sabit Kıymetler Yönetimi - Borç/Alacak Yönetimi, Bütçe Yönetimi - Gelir/Gider Yönetimi, Dinamik Kod Yönetimi - Üretim Planlama modülleri ile

Likom Giza Olay Yönetimi ile Likom Giza Dinamik İzleme Yazılımı ve Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı aktif olarak kullanılmaktadır. 2002 yılında 15 kullanıcı ile başlayan süreç, fabrika sayısı arttıkça ve yurt dışı bağlantılarının sağlanması ile 50 kullanıcıya erişmiştir.

Satış süreçlerini Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı ile takip eden Mikropor bu sayede tüm Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) faaliyetlerini entegre bir şekilde yürütebilmektedir. Müşteri odaklı süreçlerin tasarlanıp, uyarlanması ve

işletilmesi, Satış Yönetiminde esnek bir yapının oluşturulmasını sağlamış, yurt dışı müşterilerinin tüm sipariş işlemlerinin anlık takibine imkan vermiştir.

Mikropor’un Amerika Birleişk Devletleri müşterilerine satışları Likom Gusto BPM ve Likom Gusto ERP'nin entegre bir yapı oluşturmasıyla yerinde takip edilmektedir.

Ankara’da üç fabrikada üretimini gerçekleştiren Mikropor, ürün ağaçlarında ve iş emirlerinin işlenmesinde esnek ve kolay kodlama yapısını sağlayan Likom Gusto ERP Dinamik Kod Yönetimi Yazılımı'nı kullanmaktadır.

Likom Giza Olay YönetimiYazılımı Mikropor’un müşterileri ile anlık haberleşmesini sağlamaktadır. Likom Giza Olay Yönetimi yazılımı sayesinde taşıma halinde olan stoklar detaylı bir biçimde müşterilere e-posta ile anında iletilmekte, depodaki stok listesi günlük olarak yayımlanmaktadır.

Hızlı iletişim ile siparişlerin karşılanma oranları arttırılmış ve ileriye dönük sipariş alımlarında önemli oranda artış sağlanmıştır. Likom Giza Olay Yönetimi aynı zamanda asgari stok miktarlarının dentiminde de kullanılmaktadır. Böylelikle sipariş seviyesini geçen stoklar anlık olarak takip edilmekte ve kullanıcılar e-posta ile uyarılmaktadır.

Likom Gusto ERP İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı Mikropor Filtre’de etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Hızlı iletişim ile siparişlerin karşılanma oranları arttırılmış ve ileriye dönük sipariş alımlarında önemli oranda artış sağlanmıştır. Likom Giza Olay Yönetimi aynı zamanda asgari stok miktarlarının dentiminde de kullanılmaktadır. Böylelikle sipariş seviyesini geçen stoklar anlık olarak takip edilmekte ve kullanıcılar e-posta ile uyarılmaktadır.