2009 yılında kurulan Nema Makine, Düzce’de 50.000 mertekare alan üzerinde kurulu 20.000 mertekare kapalı üretim alanına sahip, tam otomatik ve modern üretim hatlarının yer aldığı modern bir üretim merkezine sahiptir. 100’ü aşkın personeli ile müşterilerine hizmet vermektedir.
Suyun kullanımına ihtiyaç duyulan evler, apartmanlar, fabrikalar, okullar, kamu binaları, iş merkezleri, gökdelenler, havaalanları, alışveriş merkezleri, askeri binalar gibi her türlü binalarda kullanılan ısıtma ve soğutma suları, içme suları, ve yangın sistemlerinde kullanılan hidrofor ve pompalarla birlikte çalışan en üst kalitede basınç dengeleme tanklarını üretmektedir.

Nema Makine, 6 üretim merkezi, 8 satış organizasyonu ve 1 çelik merkezinin de içinde bulunduğu 18 bağımsız işletmeye sahip Winkelmann Grup'un bir parçası olarak pazarın vazgeçilmez bir parçası ve müşterilerinin güvenilir çözüm ortağıdır.

Likom Gusto ERP Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı’nı Ocak 2010’de satın alan Nema Makine uyarlama çalışmaları sonrası; Likom Gusto ERP'nin Genel Muhasebe, Finans Yönetimi, Stok Denetimi, Satış/Pazarlama Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Gelir/Gider Yönetimi, Üretim Planlama, Maliyet Muhasebesi, Standart Maliyet, Sabit Kıymetler Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi modülleri ile Likom Gusto BPM (İş Süreç Yönetimi Yazılımı), Likom Giza Dinamik İzleme Yazılımı ve Likom Giza Olay Yönetimi Yazılımı'nı 20 kullanıcısı ile tüm iş süreçlerinde aktif şekilde kullanmaktadır.

Nema Makine, tüm üretim süreçlerini Likom Gusto ERP ile yürütmektedir. Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı ile geliştirilen barkod uygulaması sayesinde üretim gerçekleşmeleri anında Likom Gusto ERP Üretim Yönetimi’ne işlenmektedir. Bu sayede üretim süreçleri anlık olarak takip edebilmektedir.

Aylık ve yıllık üretim planlamalarını yaparak hammadde ve iş güçü gereksinimlerini yine Likom Gusto ERP Üretim Planlama Yazılımı ile kolaylıkla hesaplamaktadırlar.

Nema Makine, Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı ile geliştirilen veri giriş ekranlarını kullanarak tüm kalite kontrol süreçlerini Likom Gusto ERP ile tümleşik olarak takip etmektedir.

Likom Gusto ERP Üretim Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi modülünü kullanarak ürün maliyetlerini anlık hesaplamaktadırlar. Ayrıca Standart Maliyet modülü ile ürün maliyetlerini anlık olarak farklı kriterlere göre izleyebilmektedirler.

Anlık üretim raporları, planlama raporları, kapasite raporları, maliyet raporları Likom Gusto ERP ve Likom Giza Dinamik İzleme Yazılımları üzerinde hazırlanan raporlar ile izlenmektedir.

Satışların miktarsal ve tutarsal bütçe planlamaları ve bunların gerçekleşmeleri Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı ile hazırlanan veri giriş ekranları üzerinden anlık olarak izlenmektedir.

Tüm carilerin çalışma koşulları, risk takipleri, satış ve ihracat işlemleri Likom Gusto ERP Yazılımı’nda takip edilmektedir. İhracat işlemlerinde proforma fatura, ticari ingilizce fatura, çeki listesi Likom Gusto ERP ile hazırlanan raporlar sayesinde oluşturulabilmektedir.

Nema Makine’de tüm personel özlük bilgilerinin ve tahakkuk işlemlerinin takibi Likom Gusto ERP İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılım ile gerçekleştirilmektedir. E-Bildirge sayesinde tahakkuk sonucu aylık bildirgeler otomatik olarak SGK web sitesine aktarılmaktadır. Personel izin takibi, fazla mesai girişleri sistemden anlık olarak takip edilmektedir.

Nema Makine'nin Sabit Kıymetlerinin takibi, bunlara bağlı olarak amortisman hesaplamaları Likom Gusto ERP Sabit Kıymetler Yönetimi Yazılımı ile yapılmaktadır.

Likom Giza Olay Yönetimi Yazılımı ile tüm raporlar ilgili yöneticilere ve ilgili kullanıcılara otomatik olarak gönderilmektedir. Böylelikle çalışanların rapor hazırlamaya ayırdıkları vakit en aza indirilmiştir.

Nema Makine, Likom Gusto ERP Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı ile Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı’nın sağladığı çözümlerle kendi şirket gereksinimi olan iş süreçlerini en etkin şekilde birleştirerek yapmış olduğu yatırımı en kısa süre içerisinde geri kaznmıştır.