Türkiye Radyo Televiyon Kurumu (TRT), devlet adına radyo ve televiyon yayınlarını gerçekleştirmek amacı ile 1.Mayıs.1964'te, özel yasayla özerk tüzel bir kişiliğe sahip olarak kuruldu. 1973 yılındaki anayasa değişiklikleri ile kurum 'tarafsız' ile kamu iktisadi kuruluş olarak tanımlandı.1982 Anayasası hükümleri doğrultusunda
1984 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu yeniden düzenlendi. Uydu yayınlarının 1986’dan sonra, Türkiye’ye yönelik yayın yapan özel televizyonların ortaya çıkması, TRT’nin 1990 yılına kadar süren televizyon yayınları üzerindeki tekelini ortadan kaldırdı.

Anayasanın 133. Maddesinin 1993’te değiştirilmesiyle özel radyo ve televizyon yayınları serbest bırakılırken, TRT’nin özerkliği yeniden tesis edildi. TRT bugün, özerkliği ve tarafsızlığı anayasada hükme bağlanan, radyo ve televizyon ile tüm medya araçlarından yayın yapan kamu hizmeti yayıncısı olarak hizmet vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nde televizyon ve radyo yayıncılığı konusunda ilk örnekleri oluşturdu. Günümüzde, 24 saat 16 ayrı kanaldan televizyon yayını gerçekleştirmek-tedir. Radyo yayıncılığı olarak 12 ayrı kanaldan izleyicilerine ulaşmakta, yine 31 ayrı dilde dış ülkelerdeki izleyicilerine yönelmektedir. TRT, Türkiye Cumhuriyeti'nde yayın kuruluşları arasında en büyük haber oluşumuna sahiptir. TRT, 8.000’e yakın personeli, yurtiçi teşkilatları, yurtdışı büroları ile Türkiye’nin ve dünyanın herbir yanından her an yayın yapabilmektedir. Bu devasa kuruluş, mali disiplini sağlamak, kaynakları en etkin ve verimli bir biçimde kullanmak, nakit akışını en hızlı ve güvenilir şekilde yönetmek için 1989 yılından bu yana Likom Yazılım Kurumsal İş Uygulamaları ürünlerini tercih etmiştir.

Nasılki, yayıncılığın birinci önceliği hız ve güvenilirlikse, TRT, Mali Kaynaklarının yönetiminde de güvenilirlik ve hızı tercih etmiştir. 1989 yılında Likom İntroplus ile Muhasebe ve Stok Yönetimi uygulamalarını kullanmaya başlayan TRT, 2004 yılında Likom Gusto ERP Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı ile Genel Muhasebe, Finans Yönetimi, Gelir/Gider Yönetimi ve Stok Yönetimi Yazılımları'nı başarılı bir şekilde uyarlayarak hayata geçirmiştir.
İlerleyen dönemlerde tüm taşra ve yurtdışı teşkilatlarının tek merkezden yönetilmesi, satınalma süreçlerinin merkezi yönetimi gereksinimin ortaya çıkması ve talepten itibaren takip edilmesi, yayın ve yapımlara ilişkin maliyetlerin tam olarak tespit edilmesi gibi ihtiyaçlar günden güne iyice hissedilir olmaya başlamıştır. Bu doğrultuda, 2010 yılında analiz ve geliştirme çalışmalarına başlanan Şubeli Yapı Projesi ile tamamen birbiri ile bütünleşik yapıda çalışan,

 • Satınalma Yönetimi,
 • Bütçe Yönetimi,
 • Finans Yönetimi,
 • Genel Muhasebe,
 • Yayın Maliyetleri Sistemi,
 • İç ve Dış Yapımlar Denetim Sistemi,
 • Yatırım Planlama,
 • Stok Yönetimi,
 • Harcırah Yönetim Sistemi

gibi birçok alt sistemden oluşan yapının uygulanmasına 1.Ocak.2011 itibariyle tüm ünitelerde geçilmiştir. Bu proje ile esas amaçlanan,

 • Kaynakların en etkin bir şekilde kullanımının sağlanması,
 • Kaliteden ödün vermeksizin maliyetlerin en detaylı şekilde izlenebilmesi ve düşürülmesi olmuştur.

Mali disiplinin sağlanması noktasında etkin bir Bütçe Yönetimi Sistemi oluşturulmuştur. Maliye Bakanlığının vermiş olduğu hedeflerin en hızlı ve doğru bir şekilde anlık kontrolünün sağlanması yine Likom Gusto ERP Bütçe Yönetimi Yazılımı sayesinde olmuştur.

TRT sahip olduğu Maddi Duran Varlıklarının Yönetimi için Likom Gusto ERP Sabit Kıymetler Yönetimi Yazılımı'nı kullanılarak demirbaş nitelikli bir malzemenin talep edilmesinden alımına, zimmetlenmesinden, hurdaya ayrılmasına kadar tüm süreç ayrıntılı bir şekilde takip edilebilmektedir.

TRT'de Likom Gusto ERP Sabit Kıymet Yönetim Yazılımı ile Sabit Kıymetlerin,

 • Ambardan üniteye teslim edilmesi,
 • İhtiyaç duyan şubeye nakil işlemleri,
 • İlgili personele zimmetlenmesi,
 • Hurdaya ayrılması ve hurda malzeme olarak satışı,
 • Hurda satışlarından elde edilen gelirlerin

en tüm ayrıntıları ile takibi sağlanmaktadır.

Hergün yüzlerce yapımcının, kameramanın, yönetmenin seyahat ettiği TRT’de, personelin talep ettiği avansın en kısa sürede hesabına yatırılması, seyahat harcamalarını en hızlı şekilde muhasebeye iletmeleri için Personel Yönetimi ve

Likom Gusto ERP Finans Yönetimi Yazılımı ile tümleşik yapıda çalışan, Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı ile geliştirilen Harcırah Yönetim Sistemi hayata geçirilmiştir. Tüm TRT çalışanları, hesaplarına anında erişerek avans talep ederek alınan avansların kapama işlemini yapabilmektedir. Seyahatlerde kullanılacak uçak biletleri için, en ucuz biletin en kısa sürede satınalınmasını amaçlayan Acente Entegrasyonu Sistemi Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı ile geliştirilmiş ve başarı ile kullanılmaktadır.

İç yapımlara ilişkin, bütçeler oluşturularak Likom Gusto ERP Finans Yönetimi Yazılımı ile mali kaynakların en etkin şekilde kullanımı sağlanarak İç Yapım bütçeleri ile görevli personelin yol harcamalarından, davet edilen sanatçıların maliyetlerinin denetimin yapılması sağlanmıştır. Yayınların bölüm başı maliyetleri, kanalların toplam iç yapım harca-maları sistemden anlık izlenebilir hale gelmiştir.

TRT’nin Likom Gusto ERP Kurumsal Kaynak Planlama ve Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımları ile faaliyetlerini yürütüyor olması, kaynakların en etkin ve hızlı şekilde kullanımını, mali disiplinin gerektirdiği tedbirlerin riskler oluşmadan tespit edilmesi ve önlemlerin alınmasını, kaynakların kullanımına ilişkin tabloların anlık olarak alınabilmesini sağlamıştır. Bir ihtiyacı tespit eden, talep eden, alımını araştıran, satınalan, ödeme yapan, malzemeyi teslim alan ve malzemeyi kullanan arasında sistem bağı oluşturulmuş olup, tüm birimler arası iletişim en iyi seviyeye ulaştırılmıştır.