1973 yılında kurulmuş olan Yenigün İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., kuruluşundan beri yüksek teknik özellikli birçok alt yapı ve üst yapı projesini tamamlamıştır. Otuz sekiz yılı aşkın bir süredir taahhüt alanında faaliyet gösteren Yenigün, Standart konut projelerinin yanısıra birçok sosyal tesis, idari ve askeri bina, lüks konut merkezleri, alışveriş merkezleri, yüksek kalite otel ve ofis binaları ve endüstriyel tesis inşaatını başarıyla tamamlamıştır.
Üstyapı inşaatlarının yanı sıra; baraj, liman, otoyol, raylı taşıma sistemi, su temin ve dağıtım şebekeleri, atık su şebekeleri, havaalanı pist, apron ve taksiyolu gibi büyük altyapı projelerinde de geniş deneyime sahiptir. Yenigün Polska, Metok, Forza, Carya, Yenigün Enerji gibi grup şirketleriyle Afganistan, Rusya, Ukrayna, Polonya, Özbekistan, Irak, Kuveyt gibi dünyanın dört bir yanı ve Türkiye’de başarıyla tamamlanan ve devam eden projelerinde 75 kullanıcı ile proje yürütülmektedir.

Yenigün İnşaat, Likom Gusto ERP Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları'nı 2004 yılında kullanmaya başlamış olup,

+ Likom Gusto ERP Stok Yönetimi,
+ Likom Gusto ERP Satınalma Yönetimi
+ Likom Gusto ERP Finans Yönetimi,
+ Likom Gusto ERP Gelir/Gider Yönetimi,
+ Likom Gusto ERP Bütçe Yönetimi,
+ Likom Gusto ERP Nakit Akım Yönetimi,
+ Likom Gusto ERP Sabit Kıymet Yönetimi,
+ Likom Gusto ERP İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımları'nı

kısa sürede tüm iş süreçlerine uyarlamış ve başarılı bir şekilde uygulamaktadır.

Likom Gusto ERP Stok Yönetimi Yazılımı ile Şantiye ve Proje bazında malzemeler anlık olarak takip edilmektedir, ayrıca aşağıda bulunan işlemler yapılmaktadır.

 • Sevkiyat, Planlama, Lojistik Takibi ve Ambar Yönetimi,
 • Sevk edilecek veya edilmiş olan malzemelerin bilgilerini izleme,
 • Şantiye teslim bilgilerinin takibi,
 • Merkez ambarlarda duran malzemelerin hangi tarihte hangi projelerde kullanılacağının takibi,
 • Malzeme sevk işlemlerinde, oluşan maliyetlerin ilgili projelere yansıtılması.

Likom Gusto ERP Satınalma Yönetimi Yazılımı ile süreçlerin Merkez-Şantiye ve Aktivite Bazında, detaylı ve kolay yönetimi sağlanmaktadır.

 • Şantiyelerden yapılan satınalma taleplerinin takibi ve yönetimi, talebe bağlı depo stok kontrolleri yapılmaktadır.
 • Teklif toplama ve değerlendirme işlemleri,
 • Fiyat karşılaştırma matrikslerinin oluşturulması,
 • Tedarikçi değerlendirme, dönemsel tedarikçi performansı izleme işlemleri,
 • Satınalma sürecinin yönetimi, zamanında takibi ve gerektiğinde müdahalesi,
 • İşveren ve Taşeron Sözleşmelerinin Detaylı Yönetimi sağlanmaktadır.

Likom Gusto ERP Genel Muhasebe ve Finans Yönetimi Yazılımları ile şantiye ve proje bazlı finansal süreçler planlanıp izlenerek yönetimi sağlanmaktadır.

 • Kasa ve Banka işlemlerinin yapılandırılması,
 • Otomatik vade farkı hesaplamaları,
 • Hakedişlerin hesaplanarak iş programıyla karşılaştırılıp tahakkuk edilmesi,
 • Projelerin konsolide raporlanması,
 • Teminat ve Avans işlemlerinin proje-aktivite bazlı takibi,
 • Proje detayında ciro analizi,
 • Anlık bilanço ve mali tablo hesaplamaları,
 • Ödeme ve Tahsilat işlemlerinin planlanarak nakit akışın yönlendirilmesi.

Likom Gusto ERP Bütçe Yönetimi Yazılımı ile Proje Aktivitelerinin 'Planlanan‘ ve 'Gerçekleşen' Bazda Anlık Olarak Alınabilmesi, karşılaştırılması sağlanır.

 • İç ve dış piyasaya yönelik siparişlerin takibi
 • Sipariş aşamasında müşteri riskleri takibi
 • Yükleme bültenlerinin oluşturulması
 • Fiyat Listesi , ödeme koşulu, Kampanya yönetim

Likom Gusto ERP Gelir Gider Yönetimi uygulaması ile merkez departmanların yada Projelere ait iş programı/aktivite yada departmanların gelir ve giderleri takip edilmektedir.

 • Cost Control kodları ile uyumlu Gider türleri belirlenip, anlık izlenmesi ve raporlanması,
 • Projeler bazında gelir ve Gider yeri analizleri,
 • Muhasebe kayıtlarının proje bazlı oluşturulması,
 • Proje Karlılılarının Anlık Takip edilmesi sağlanır. Nakit Akım Yönetimi uygulaması ile merkez departmanların yada Projelerin Nakit akışları planlandığı gibi gerçekleşmelerini de izlemektedirler.
 • Cost Control kodları ile uyumlu gelir türleri belirlenip, anlık izlenmesi ve raporlanması,
 • Projeler bazında gelir yeri analizleri,
 • Nakit akım muhasebe kayıtlarının proje bazlı oluşturulması,
 • Proje Karlılılarının Anlık Takip edilmesi sağlanır.

Likom Gusto ERP Sabit Kıymet Yönetimi ile kurumsal veya proje bazlı demirbaş yönetimi sağlanmaktadır.

 • Demirbaş zimmet işlemlerinin takibi bir demirbaşa ait birden fazla zimmet kişiye işlemi
 • Demirbaş lokasyon envanterlerinin yönetimi
 • Proje bazlı amortisman gideri dağılımlarının yapılıp kolayca yönetilebilmesi
 • Demirbaş kiralama işlemleri
 • Demirbaş verimliliği ölçme işlemi

Likom Gusto ERP İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımıı ile merkez ve proje bazlı uygulamalar devrede olup aşağıdaki uyarlamalar kullanılmaktadır.

 • Sicil İşlemlerinin Detaylı Takibi
 • Personel Giderlerinin Detaylı Takibi
 • Organizasyon ve Görev Tanımı Yönetimi
 • Personel Avans İşlemlerini İzleme
 • Eğitim Yönetim Sistemi işlemleri
 • Performans Değerlendirme işlemleri
 • İş Başvuru Takibi ve Değerlendirme Süreçleri
 • Maaş, İkramiye, Fark, Kıdem-İhbar Tazminatı Hesaplamaları
 • Fazla Mesai, İzin Takipleri